ราคาสำหรับคนไทย

เจริญทองมวยไทย (ราคาบุคคลทั่วไป)

  • Walk in (1.30 ชม.) 500 บาท
  • รายเดือน 3,500 บาท (Unlimited)
  • ราย 3 เดือน 9,000 บาท (Unlimited)
  • 15 ครั้ง 8,000 บาท

นักเรียน นักศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี)

  • รายวัน 390 บาท
  • รายเดือน 3,000 บาท (Unlimited)
  • ราย 3 เดือน 8,000 บาท (Unlimited)

รอบเช้า 10.00-11.30 น.
รอบบ่าย 14.00-21.00 น.

พระอาทิตย์ฟิตเนส (24Hr.)

รายวัน 200 บาท

รายเดือน 1,700 บาท (Unlimited)

ราย 3 เดือน 4,500 บาท (Unlimited)

  • มวย+ฟิตเนส รายวัน 600 บาท
  • มวย + ฟิตเนส รายเดือน 4,500 บาท