course

หลักสูตรออกแบบมาสำหรับทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการเป็นนักมวยอาชีพ
การสอนเป็นแบบตัวต่อตัวโดยเน้นความพร้อม พัฒนาการ ศักยภาพและความต้องการ
ของนักเรียนเป็นหลัก โดยเริ่มจากพื้นฐานที่ถูกต้องเช่น การวอร์มอัพ การใช้อาวุธต่างๆ
การซ้อมกระสอบทราย และซ้อมเป้ากับครูฝึก ไปจนถึงเทคนิคแม่ไม้มวยไทยและลูกไม้ต่างๆ

studio