• ศอก

    ใช้ในการโจมตี

    ยกศอก วางแขนเสมอไหล่ พร้อมเหวียงไปหาเป้าหมาย มืออีกข้างยกป้องกันตัว