• เข่า

    โจมตี,ขัดจังหวะ

    ก้าวขามาข้างหน้า ยกเข่าอีกข้างขึ้นมาตั้งพร้อมพุ่งเข่าออกไป มือข้างที่จะใช้ออกเข่าเก็บข้างลำตัว มืออีกข้างตั้งป้องกัน