ประเพณี เกี่ยวกับ มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ประเพณี เกี่ยวกับ มวยไทยมวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะการต่อสู้ ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จึงมีประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับมวยไทยเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะ ประเพณี ที่แสดงถึงความเคารพ นบน้อม และคารวะต่อครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนวิชามวยไทยให้แก่ลูกศิษย์

 

การขึ้นครู

 

เป็นพิธีขั้นแรก ที่ศิษย์จะมาไหว้ครู เพื่อมาฝากตัว เป็นศิษย์ การไหว้ครู ถือว่าเป็น ประเพณีที่สำคัญของ มวยไทย และถือว่า เป็นพิธีการ อันศักดิ์สิทธิ์ สมัยโบราณกาล " ขึ้นครู " เปรียบเสมือน พิธีการมอบตนเอง ในลักษณะ ขออยู่ ใต้บังคับบัญชาของ ครูมวย เพื่อร่ำเรียนวิทยาการ ในฐานะคนที่ว่าง่าย , สอนง่าย และกล้าหาญ เพื่อเตรียมตัว และปรับปรุงตน สู่ความเป็น ทหารพระราชา นักมวยจะต้องมีครู ต้องเคารพ และเทิดทูนครู เพราะการที่ครู จะยอมรับศิษย์ แต่ละคน ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทย ที่เป็นมรดก สืบทอดกันมา แต่โบราณกาล

 

ในอดีต ผู้สมัครเป็นศิษย์ จะมีความรู้สึกว่า ยากแสนยาก กว่าจะได้เรียนรู้ ถึงศาสตร์ชิ้นนี้ได้ เพราะในสมัยนั้นครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญ มีอยู่ไม่มากนัก อีกประการหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้คิด ค่าสอนหรือ มีค่าตอบแทนแต่อย่างใด ผู้มีประสงค์ จะศึกษาเล่าเรียน ต้องฝาก เนื้อฝากตัวกับครู คอยปรนนิบัติ อยู่เป็นเวลานาน จนกว่าจะได้รับการถ่ายทอด วิชามวยไทย จนครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ครูและ ศิษย์มวยไทย ในสมัยก่อนนั้น จึงมี ความสัมพันธ์กัน อย่างแนบแน่น ดุจบิดามารดา

 

พิธีไหว้ครูมวยไทย

 

เป็นเอกลักษณ์ ของมวยไทย ( Muay Thai ) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่ก่อนนักมวยทำ การแข่งขัน จะมีการร่ายรำไหว้ครูมวย ซึ่งเป็น วัฒนธรรมไทยแท้ ที่สืบสานมายาวนาน จนกลายเป็น อัตลักษณ์ ของความเป็น "มวยไทย" สาเหตุที่ศิษย์ต้องมี ความกตัญญต่อ ครูอาจารย์นั้น เป็นเพราะ วิชามวยไทย ( Muay Thai ) เมื่อครั้งโบราณ มีการฝึกฝนไว้ ป้องกันอันตราย จากคู่ต่อสู้ ซึ่งในการฝึกซ้อม หากไม่มี ครูอาจารย์ ที่ชำนาญ คอยสอนสั่ง ผู้ฝึกมวย อาจพลาดพลั้ง และเกิดอันตรายได้ ดังนั้น ศิษย์จึงต้อง เชื่อฟังครู และศรัทธาครู เพื่อให้ การฝึก เป็นไปด้วยดี

 

ขณะเดียวกัน ครูผู้อบรม สั่งสอน ต้องทุ่มเท แรงกายแรงใจ จนกว่าศิษย์จะเชี่ยวชาญ ชำนาญได้ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปี เพราะการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ หากครูไม่มีความรัก และความเมตตา ต่อศิษย์ ไม่เอาใจใส่ใน การฝึกฝนของศิษย์ อาจเป็นอันตราย ถึงแก่ชีวิตได้ ด้วยความเคารพรัก และแสดงออก ถึงความเชื่อ ความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ การไหว้ครู จึงเกิดขึ้นคู่กับ มวยไทย ( Muay Thai ) มาแต่อดีตกาล จนกลายเป็นประเพณี ที่สืบทอดกันมา ในวงการมวยไทย ตลอดมา

 

พิธีครอบครู

 

การที่ศิษย์ ได้ศึกษาศิลปะมวยไทย จนสำเร็จแล้ว และสามารถ ถ่ายทอดวิชา ให้แก่ผู้อื่นได้ ครูพอใจจะให้เป็นครูมวยต่อไป ก็จะทำพิธีครอบครูให้ เพื่อสืบทอด ศิลปะมวยไทยของ ครูมวยสายนั้น โดยจะทำพิธีครอบครู ในวันพฤหัสบดี ก่อนเที่ยง ที่บ้านของครูมวย หรือในโบสถ์

 

พิธีไหว้ครู ที่จัดขึ้น เป็นประจำ ทุกปี เป็นการแสดงออก ถึงความกตัญญู ต่อครูอาจารย์ เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ ที่สืบสานมายาวนาน อันจะเป็น พิธีใหญ่ จัดปีละครั้ง ตามแต่ครูจะกำหนด ในพิธี จะมีการตั้งโต๊ะแต่งเครื่องสังเวยเทวดา และบูชาครูอาจารย์ ที่ล่วงลับไปแล้วทุ กท่าน รูปแบบ และพิธีการไหว้ครู จะแตกต่างกันในแต่ละสำนัก แล้วแต่ครูอาจารย์ ของสำนักนั้น กำหนดขึ้น และมีการปฏิบัติ สืบต่อกันมา

 

ประเพณีการขึ้นครู และพิธีครอบครู นับวันยิ่งค่อย ๆ เลือนหายไป ตามกาลเวลา อันเนื่องมาจาก สภาพสังคมในปัจจุบันที่ เปลี่ยนไป และแตกต่างจากในอดีตมาก  แต่ประเพณี การไหว้ครูมวยไทย ก็ยังสามารถเห็นได้อยู่ในการแข่งขัน มวยไทยที่การแข่งขัน จะมีการไหว้ครูมวยไทย เพื่อระลึกถึ งบุญคุณของ ครูมวยไทย นั่นเอง

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ฝึกพันข้อมือ ฉบับ มวยไทย ( Muay thai )

อาชีพ มวยไทย ไม่ได้เป็นกันได้ง่าย ๆบทความที่น่าสนใจ

มวยไทย ใน สังเวียน 8 เหลี่ยม
เลือก กระสอบทราย อย่างไร ให้ต่อย มวยไทย ได้สุดปัง