ประเพณี เกี่ยวกับ มวยไทย

Share :

ประเพณี เกี่ยวกับ มวยไทยมวยไทย ศิลปะการต่อสู้ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จึงมีประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับมวยไทยเกิดขึ้นด้วย โดยเฉพาะ ประเพณี ที่แสดงถึงความเคารพ นบน้อม และคารวะต่อครูบาอาจารย์ ผู้สั่งสอนวิชามวยไทยให้แก่ลูกศิษย์

 

การขึ้นครู

 

เป็นพิธีขั้นแรกที่ศิษย์จะมาไหว้ครู เพื่อมาฝากตัวเป็นศิษย์ การไหว้ครูถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของมวยไทย และถือว่าเป็นพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์ สมัยโบราณกาล " ขึ้นครู " เปรียบเสมือนพิธีการมอบตนเอง ในลักษณะขออยู่ใต้บังคับบัญชาของครู เพื่อร่ำเรียนวิทยาการ ในฐานะคนที่ว่าง่าย สอนง่าย และกล้าหาญ เพื่อเตรียมตัว และปรับปรุงตนสู่ความเป็นทหารพระราชา นักมวยจะต้องมีครู ต้องเคาระและเทิดทูนครู เพราะการที่ครูจะยอมรับศิษย์แต่ละคนไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจาก มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทย ที่เป็นมรดกสืบทอดกันมาแต่โบราณกาล

 

ในอดีตผู้สมัครเป็นศิษย์ จะมีความรู้สึกว่า ยากแสนยาก กว่าจะได้เรียนรู้ถึงศาสตร์ชิ้นนี้ได้ เพราะในสมัยนั้นครูอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมีอยู่ไม่มากนัก อีกประการหนึ่ง ท่านก็ไม่ได้คิดค่าสอนหรือมีค่าตอบแทนแต่อย่างใด ผู้มีประสงค์จะศึกษาเล่าเรียนต้องฝากเนื้อฝากตัวกับครู คอยปรนนิบัติอยู่เป็นเวลานาน จนกว่าจะได้รับการถ่ายทอดวิชามวยไทยครบถ้วน ด้วยเหตุนี้ ครูและศิษย์มวยไทยในสมัยก่อนนั้น จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นดุจบิดามารดา

 

พิธีไหว้ครูมวยไทย

 

เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่ก่อนนักมวยทำการแข่งขันจะมีการร่ายรำไหว้ครูมวย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยแท้ที่สืบสานมายาวนาน จนกลายเป็น อัตลักษณ์ของความเป็น "มวยไทย" สาเหตุที่ศิษย์ต้องมี ความกตัญญต่อครูอาจารย์นั้น เป็นเพราะ วิชามวยเมื่อครั้งโบราณ มีการฝึกฝนไว้ป้องกันอันตรายจากคู่ต่อสู้ ซึ่งในการฝึกซ้อม หากไม่มีครูอาจารย์ที่ชำนาญคอยสอนสั่ง ผู้ฝึกมวยอาจพลาดพลั้งและเกิดอันตรายได้ ดังนั้นศิษย์จึงต้องเชื่อฟังครูและศรัทธาครู เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยดี

 

ขณะเดียวกัน ครูผู้อบรมสั่งสอนต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจ จนกว่าศิษย์จะเชี่ยวชาญ ชำนาญได้ ซึ่งต้องใช้เวลาหลายปีเพราะการฝึกมวยไทยไม่ใช่เรื่องง่ายๆ หากครูไม่มีความรัก และความเมตตาต่อศิษย์ ไม่เอาใจใส่ในการฝึกฝนของศิษย์อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ด้วยความเคารพรัก และแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์ การไหว้ครูจึงเกิดขึ้นคู่กับ มวยไทยมาแต่อดีตกาล จนกลายเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในวงการมวยไทยตลอดมา

 

พิธีครอบครู

 

การที่ศิษย์ ได้ศึกษาศิลปะมวยไทย จนสำเร็จแล้ว และสามารถถ่ายทอดวิชาให้แก่ผู้อื่นได้ ครูพอใจจะให้เป็นครูมวยต่อไป ก็จะทำพิธีครอบครูให้ เพื่อสืบทอดศิลปะมวยไทยของครูมวยสายนั้น โดยจะทำพิธีครอบครูในวันพฤหัสบดีก่อนเที่ยงที่บ้านของครูมวยหรือในโบสถ์

 

พิธีไหว้ครู ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครูอาจารย์ เป็นวัฒนธรรมไทยแท้ที่สืบสานมายาวนาน อันจะเป็นพิธีใหญ่จัดปีละครั้ง ตามแต่ครูจะกำหนด ในพิธีจะมีการตั้งโต๊ะแต่งเครื่องสังเวยเทวดา และบูชาครูอาจารย์ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน รูปแบบและพิธีการไหว้ครูจะแตกต่างกันในแต่ละสำนักแล้วแต่ครูอาจารย์ของสำนักนั้นกำหนดขึ้น และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมา

 

ประเพณีการขึ้นครู และพิธีครอบครู นับวันยิ่งค่อย ๆ เลือนหายไปตามกาลเวลา อันเนื่องมาจาก สภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปและแตกต่างจากในอดีตมาก  แต่ประเพณี การไหว้ครูมวยไทย ก็ยังสามารถเห็นได้อยู่ในการแข่งขันมวยไทยที่การแข่งขัน จะมีการไหว้ครูมวยไทย เพื่อระลึกถึงบุญคุณของครูมวยไทย นั่นเอง

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ฝึกพันข้อมือ ฉบับ มวยไทย ( Muay thai )

อาชีพ มวยไทย ไม่ได้เป็นกันได้ง่าย ๆบทความที่น่าสนใจ

“ชกมวย” ท่าง่ายๆ แต่เรียกเหงื่อได้มากมาย
5 ท่ามวยโบราณ ในบท “หลวงสรศักดิ์” จากละคร เรื่องบุพเพสันนิวาส นะออเจ้า