มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ประโยชน์ที่ดี ของการต่อสู้ ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai )การต่อสู้ ศิลปะ มวยไทย  ( Muay Thai ) เป็นการต่อสู้ ที่ใช้หลัก พื้นฐาน และ ทักษะ ของระดับต่าง ๆ อย่างเช่น  ท่าร่าง เชิงมวย ไม้มวย และ เพลงมวย อย่างผสมผสาน จนทำให้ เกิดประสิทธิภาพ ที่สูงสุด ทั้งการรุก และ การรับ ในการใช้ อาวุธต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ดี ของการต่อสู้ ศิลปะ มวยไทย  ( Muay Thai )

1. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยพัฒนาการ ทางร่างกาย ช่วยทำให้ ร่างกาย แข็งแรง มีสมรรถภาพ ในการ ปฎิบัติงาน ได้อย่างดี มีรูปร่างดี มีบุคลิกภาพ ที่เหมาะสม

 

2. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยพัฒนาการ ทางอารมณ์ การออกกำลังกาย การฝึกซ้อม การแสดงศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) และ การแข่งขัน จะพบทั้ง ความผิดหวัง และ ความสมหวัง รวมถึง ความเจ็บปวด ทางร่างกาย ดังนั้น นักกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) จึงต้องมี ความอดทน อดกลั้น อย่างสูงมาก จึงจะ สามารถ เป็นนักกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ดีได้ นักกีฬา ที่มีประสบการณ์ กับ การพ่ายแพ้ และ การชนะ จากการ แข่งขันบ่อย ๆ นั้น จะมีอารมณ์ ที่มั่นคงสูง และ มีความเชื่อมั่น ในตนเอง

3. มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยพัฒนาการ ทางสังคม เพราะ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปวัฒนธรรม ด้านหนึ่ง ผู้ฝึกหัด มวยไทย ( Muay Thai ) และ นักกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ก็เหมือนเป็น ผู้รักษา ทำนุบำรุง และ ดำรงไว้ ซึ่งความเป็น เอกลักษณ์ ของชาติ อีกทั้ง เป็นเครื่อง ยึดเหนี่ยว โน้มน้าว ให้คนไทย รักหวงแหน และ สามัคคี ในหมู่คณะ เป็นส่วนหนึ่ง ที่ส่งเสริม ให้ประเทศชาติ มีความมั่นคง สืบต่อไป

 

นอกเหนือจากนี้ ยังเป็น ประโยชน์ ต่อเยาวชน ที่ใช้เวลาว่าง ในการ ฝึกซ้อม มวยไทย ( Muay Thai ) เพราะนอกจาก จะได้รู้จัก การออกกำลังกาย และ เรียนรู้ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) ไปพร้อม ๆ กันแล้ว ยังช่วย สร้างความอบอุ่น ความมีน้ำใจ เป็นนักกีฬา รู้จักใช้ เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ มวยไทย ( Muay Thai ) จึงเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วย ขัดเกลา เป็นทางที่ จะช่วยพัฒนา สังคม ให้เจริญก้าวหน้า ต่อไปได้

 

อีกทั้ง มวยไทย ( Muay Thai ) ยังช่วย พัฒนาการ ทางด้าน จิตใจ เนื่องด้วย มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีการ ขึ้นไหว้ครู ครอบครู เพื่อเป็นการ เคารพ นับถือ วิชา มวยไทย ( Muay Thai )

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ข้อดี การฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ดีต่อ ร่างกายคุณ

เตรียมอุปกรณ์ ให้พร้อม เพื่อฝึก มวยไทยบทความที่น่าสนใจ

ลดน้ำหนักด้วย มวยไทย
การฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) แบบ มือใหม่