กฎกติกาของเวที หรือ สังเวียน มวย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

กฎกติกาของเวที หรือ สังเวียน มวยการต่อยมวย หรือ กีฬาประเภทมวยนั้น เป็นกีฬา ที่ ต้อง ให้คน สอง คน ต่อสู้กัน เพื่อ นับคะแนน ในการตัดสิน นั้นแปลว่า การที่เราต้อง ต่อสู้กัน จะต้องมี กฎกติกา ที่เข้มงวด ในการแข่งขัน เราจะมาหาความหมายของกฎกติกา เหล่านั้นกัน

 

กฎกติกา กีฬาประเภทมวย มีอะไรบ้าง

 

          กีฬา ทุกชนิดนั้น จะมี กฎกติกา ของแต่ละ กีฬาแบ่งๆ กันไป ไม่ว่าจะเป็น กีฬา ที่ใช้พลังกำลัง หรือ กีฬา ที่ใช้ ความสามารถ ด้านความคิด หรือ รวมไป ถึงกีฬา ประเภท Esport หรือ กีฬาที่แข่ง กันผ่านเกม ก็ล้วนแล้ว จะมี กฎกติกา อยู่ทุกประเภท รวมไปถึง กีฬา ที่ใช้ การต่อสู้ เพื่อ ล้มคู่ต่อสู้ นั่นคือ กีฬา การต่อยมวยนั่นเอง กีฬามวยนั้น จะแบ่ง กฎกติกา ในหลายๆ กฎกติกา ไม่ว่าจะเป็น กฎกติกา เวที สังเวียน กฎกติกา อุปกรณ์ การชกมวย หรือ กฎกติกา นักมวย จะแบ่ง ได้หลากหลาย รูปแบบ ของ กฎกติกา ดังนั้น เราจะมาแยก กฎกติกา ของกีฬามวย ประเภท ต่างๆกัน ดังนี้

 

            กฎกติกา ของสังเวียน หรือ เวทีมวย

  1. ขนาด สังเวียน หรือ เวทีมวย จำเป็นต้อง เป็น ขนาดสี่เหลี่ยม จัตุรัส ขนาดเล็ก ด้าน ละ 20 ฟุต หรือ ( 6 . 10 เมตร ) ขนาดใหญ่ด้านละ 24 ฟุต หรือ ( 7 . 30 เมตร ) และเวที ต้องสูงจากพื้น ประมาณ 3 ฟุต แต่ ห้ามสูง เกิน 4 ฟุต

 

  1. เชือก ของสนามมวย ต้องมี 4 เส้น รอบข้าง ขนาดของเส้น จะต้อง ผ่านศูนย์ไม่น้อยกว่า 1½ นิ้ว  และ ต้องขึงติดกับ เสามุม ทั้ง 4 เสา และ เสามุม ต้องสูง กว่าสังเวียน ประมาณ 16 32 48 และ 60 นิ้ว ไล่ตามลำดับ

 

 

  1. พื้น ของเวที มวย  ต้อง มีความ ปลอดภัย อยู่ในรับดับ มาตรฐาน  ปราศจาก สิ่งกีดขวางใดๆ ทั้งสิ้น และ ต้องยื่นออกไปนอก เชือกอย่างน้อย 20 นิ้ว ต้องปู ด้วยสักหลาด ของยาง หรือ วัสดุ อื่นๆ ที่เหมาะสม

 

  1. มุมของสังเวียน มุมเสาของสังเวียน นั้น ต้อง ตั้งเสาไว้ที่มุม ทั้งสี่ ต้องขนาดเท่ากับเส้นผ่าน ศูนย์ กลาง ประมาณ 5 นิ้ว  สูงขึ้นจาก เวที ประมาณ 60 นิ้ว พร้อม ทั้ง หุ้มนวม ที่ มุมเสาภายในเส้นเชือก ให้เรียบร้อย เพื่อ ที่จะไม่ให้ เกิดอันตรายได้ กับนักมวย มุมแดง นั้น คือมุมที่ใกล้ กับประธานกรรมการควบคุม การแข่งขัน

 

  1. บันได ของเวทีมวย ต้องมี 3 บันได และต้อง กว้าง ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต ไว้ที่มุม ตรงข้าม ของเวทีมวย สอง บันไดนั้น เพื่อให้ นักมวย และ พี่เลี้ยงได้ สามารถเดิน ขึ้น ลง ได้ ส่วนอีก บันได ไว้ให้กับผู้ชี้ขาด และ แพทย์ ผู้ดูแล

 

  1. กล่องพลาสติก กล่องพลาสติกที่มุม กลางทั้งสอง มุม ของสังเวียน ให้ติด กล่องพลาสติก มุม ละกล่อง เพื่อให้ กรรมการ หรือ ผู้ ชี้ขาด ทิ้งสำลี หรือ กระดาษ ได้นั้นเอง

 

 

  1. สังเวียนสำรอง หรือ สังเวียนเพิ่มเติม อาจจะต้องใช้สังเวียน 2 สังเวียน ในการแข่งขัน ที่นักกีฬาจำนวนมากเกินไป

 

กฎกติกา ของแต่ละกีฬานั้น จะมีความแตกต่างกันไป อยู่ที่ กีฬาประเภทนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็น สนาม หรือ พื้นที่ ทีใช้แข่งขัน มักจะมี กฎกติกา ให้สำหรับการตัดสิน อยู่เสมอ

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

 

อินเทรนด์ง่ายๆ ด้วยกีฬามวย

สร้างกล้ามแขน แบบมวยไทยบทความที่น่าสนใจ

การเล่น กีฬามวยไทย ให้ประโยชน์ กับเราอย่างไร?
แม่ไม้ในมวยไทย คืออะไร