หนทางสู่ การเป็น นักมวย อาชีพ

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

หนทางสู่ การเป็น นักมวย อาชีพนักมวย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง อาชีพ ที่สามารถทำเป็นอาชีพหลัก เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ ยิ่งถ้าหากในไปแข่งขันในเวทีใหญ่ ๆ หรือในระดับโลก ก็จะยิ่งสร้างรายได้ให้กับ นักมวย ได้เป็นอย่างดี แต่การจะเป็น นักมวยได้ จะต้องทำมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง มาติดตามกันครับ

 

หาค่ายมวยก่อน เป็นอันดับแรก

 

ผู้ที่สนใจอยากเป็น นักมวย สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ การหา ค่ายมวย ที่เปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนในการสอน มวยไทย ( Muay Thai ) เพื่อทำ การฝึกซ้อมมวยในรูปแบบต่าง ๆ ตามที่ ผู้ฝึกสอน ของค่ายมวยนั้น ๆ ได้มีโปรแกรมการจัดฝึกไว้ให้ ซึ่งค่ายมวย จะมีความพร้อม ในเรื่องต่าง ๆ สำหรับนักมวย ทุกประการ โดยเฉพาะใน เรื่องของอุปกรณ์ในการซ้อมมวย ที่มีครบครัน พร้อมทั้ง ครูฝึกมวย ที่มีความชำนาญ มวยไทย ( Muay Thai ) อย่างแน่นอน

 

และอีกประการสำคัญ คือ นักมวยทุกคน จำเป็นต้องมีสังกัด ค่ามมวย เป็นของตนเองอยู่แล้ว ซึ่งเป็นการบังคับทางกฎหมาย ที่ได้มีการระบุไว้ใน พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 เพราะหาก นักมวย ไม่มีค่ายมวย และไม่มีครูฝึกมวย จะผิดกฎหมาย และไม่สามารถ เข้าแข่งขัน เป็นนักมวยอาชีพได้

 

ฝึกซ้อมมวยตามโปรแกรม

 

เมื่อเข้ามาเป็น นักมวย ของค่ายมวย ที่สนใจได้แล้ว คุณต้องได้รับ การฝึกฝน มวยไทย ( Muay Thai ) ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ ให้เป็นอย่างดี ในบางค่ายมวย ที่มีโปรแกรมฝึกอย่างจริงจัง อาจให้นักมวยในค่าย มาซ้อมอย่างเดียว ส่วนเรื่องความเป็นอยู่อื่น ๆ ค่ายมวย จะเตรียมพร้อมไว้ให้กับ นักมวย ในทุกด้าน เช่น ที่พัก สำหรับนักมวย ภายในค่าย , อาหารแต่ละมื้อ เพื่อควบคุมอาหาร นักมวย , ชุดซ้อมมวย  เป็นต้น

 

ลงทะเบียนเป็นนักมวย

 

เมื่อคุณ ได้รับการฝึกจาก ค่ายมวย เป็นอย่างดีแล้ว และต้องการ เข้าแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) นักมวย จะต้อง ได้รับการ ลงทะเบียนเป็น นักมวย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เสียก่อน โดยในส่วนนี้ ค่ายมวย หรือผู้ฝึกสอน อาจช่วยในการดำเนินการได้ เพราะ หัวหน้าค่ายมวย และผู้ฝึกสอน ก็จำเป็นต้อง ลงทะเบียน เพื่อขอบัตรประจำตัว เป็นผู้ฝึกสอน หรือหัวหน้าค่ายมวย ตามที่กฎหมาย กำหนดไว้แล้ว เช่นเดียวกัน กับนักมวย

 

การลงทะเบียนเป็นนักมวย นักมวยต้องคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ หากนักมวย เป็นผู้มีอายุต่ำกว่า 15 ปี สามารถ จดทะเบียนได้ หากได้รับความยิมยอม เป็นหนังสือจากผู้แทนโดยชอบธรรม

3. ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง หรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรค ที่คณะกรรมการกีฬามวยกำหนด

4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการ เห็นว่าจะนำมา ซึ่งความเสื่อมเสียแก่วงการกีฬามวย

 

เอกสารที่ใช้ในการขอจดทะเบียนเป็น นักมวย มีดังนี้

 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายขนาด 2.5 X 3 ซม. จำนวน 2 ใบ

4. หนังสือรับรองต้นสังกัดค่ายมวย

5. ใบรับรองแพทย์ ( จากโรงพยาบาลของรัฐ )

6. เอกสารอื่น ๆ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย เห็นว่าเกี่ยวข้อง

 

ช่องทางในการยื่นขอลงทะเบียนเป็น นักมวย

ผู้ที่ประสงค์ ยื่นคำขอจดทะเบียน และขอมีบัตรประจำตัว นักมวย สามารถยื่นคำร้องขอได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

 

1. สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย

ที่อยู่ : เลขที่ 286 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 10240

เบอร์โทรศัพท์ 02-1867111 , โทรสาร 02-1867509

 

2. สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยประจำจังหวัด ทั่วประเทศ

 

3. ยื่นคำร้องขอทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ที่ www.muaythai.world

 

เพียงคุณมีคุณสมบัติครบ เอกสารสารพร้อม และลงทะเบียนตามช่องทางที่รองรับ คุณจะได้รับ บัตรประจำตัวนักมวย และเป็น นักมวย แบบถูกกฎหมายได้ ที่สามารถเข้าแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) และยึดเป็นอาชีพได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

รวมท่ายืดกล้ามเนื้อของ นักมวย

การนับคะแนน กีฬา มวยไทย ( MuayThai )บทความที่น่าสนใจ

อาวุธป้องกันตัวในแบบฉบับ มวยไทย
มวยไทยสร้างสมดุลร่างกาย