การล้มมวย การทุจริตในกีฬา มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

การล้มมวย การทุจริตในกีฬา มวยไทยเมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวที่ถือได้ว่าสะเทือน วงการ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นอย่างมาก เมื่อนักมวยชื่อดังอย่าง ฟ้าวันใหม่ ได้ทำ การล้มมวย ขณะทำการแข่งขัน ซึ่งวันนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับ การล้มมวย และบทลงโทษกัน

 

การล้มมวย คืออะไร?

 

การล้มมวย ถือได้ว่าเป็น รูปแบบในการทุจริตอย่างหนึ่ง ในกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) โดย กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ในประเทศไทยเรา มีกฎหมายที่ใช้ใน วงการมวย โดยเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ.2542 เพื่อดูความเรียบร้อยให้กับ บุคลากรในวงการ มวยไทย ( Muay Thai ) โดย พระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ.2542 ตามมาตรา 3 ได้ระบุ ความหมายของ การล้มมวย ไว้ว่า...

 

" การเข้าแข่งขัน กีฬามวย โดยแสร้งชกแพ้ และให้หมาย รวมถึง การเข้าแข่งขันกีฬามวย โดยได้มีการกําหนด ผลการแข่งขันไว้ เป็นการล่วงหน้า หรือมีเจตนา เพื่อให้ผลการแข่งขันกีฬามวยเป็นไปตามที่กําหนดผลล่วงหน้า "

 

กรณีที่ถือเป็น การล้มมวย

 

ตามพระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ.2542 ได้มีการกำหนด กฎหมาย ที่เกี่ยวกับ การล้มมวย ไว้ 4 มาตรา ดังต่อไปนี้

 

  • มาตรา 48 ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่นักมวยหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักมวยกระทําการล้มมวย

 

  • มาตรา 49 ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ตัดสินหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสิน ไม่ตัดสินตามระเบียบ และกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้องเที่ยงธรรม

 

  • มาตรา 50 ห้ามมิให้นักมวยรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักมวยกระทําการล้มมวย

 

  • มาตรา 51 ห้ามมิให้ผู้ตัดสินรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้ผู้ตัดสินไม่ตัดสินตามระเบียบและกติกาการแข่งขันอย่างถูกต้อง

 

บทลงโทษของ การล้มมวย

 

ตามพระราชบัญญัติ กีฬามวย พ.ศ.2542 หมวด 5 ได้มีการกำหนด บทกำหนดโทษ จากกรณี การล้มมวย เป็น 2 มาตรา ดังนี้

 

  • มาตรา 59 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

  • มาตรา 60 ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 51 ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 10 ปี หรือไม่เกิน สองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ซึ่งจากกรณีของ ฟ้าวันใหม่ นั้น ที่ได้ทำการตกลง ล้มมวย ด้วยตัวนักมวยเอง จึงมีความผิดตามมาตรา 50 ที่ว่า "ห้ามมิให้นักมวยรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สําหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักมวยกระทําการล้มมวย" เมื่อผิดกฎหมาย ในมาตรานี้ จึงมี บทกำหนดโทษ ตามมาตรา 59 คือ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

 

สำหรับ ผู้ที่ว่าจ้าง นักมวย ให้มี การล้มมวย จะมีความผิด ในมาตรา 48 ที่ว่า "ห้ามมิให้ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่นักมวยหรือผู้อื่น เพื่อจูงใจให้นักมวยกระทําการล้มมวย" และมีบทกำหนดโทษ คือ ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน หนึ่งแสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 59 เช่นเดียวกับ นักมวย ที่ได้รับการ จ้างล้มมวย

 

ปัญหา การล้มมวย ถือได้ว่ามีความเกี่ยวเนื่องมาจาก เรื่องการพนัน ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบัน มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่คลุกคลีกับ การแข่งขัน ในวงการมวย มีจุดประสงค์ ที่ต้องการ เล่นการพนัน เพื่อมุ่งผลประโยชน์ ที่จะได้รับ ทางด้านทรัพย์สิน เป็นหลัก โดยผู้นั้น จะทำการว่าจ้าง นักมวย ให้ทำการล้มมวย เพื่อให้ได้รับ ค่าจ้าง หรือ ผลประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

หนทางสู่ การเป็น นักมวย อาชีพ

รวมท่ายืดกล้ามเนื้อของ นักมวยบทความที่น่าสนใจ

รูปแบบการออก หมัด สำหรับ มวยไทย
มวยไทยให้อะไรเราบ้าง