กติกา เกี่ยวกับ สนามมวย ที่นายสนามมวย ต้องรู้

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

กติกา เกี่ยวกับ สนามมวย ที่นายสนามมวย ต้องรู้สนามมวย พื้นที่สำคัญที่ใช้ในการแข่งขันกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) โดยสนามมวย ในการแข่งขัน จะต้องมีรูปแบบของเวทีที่เป็นไป กติกา ที่ได้มีการกำหนดไว้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ นายสนามมวย และผู้จัดรายการแข่งขันมวย ควรรู้และปฏิบัติตามกติกา  

 

ในการจัดการแข่งขันกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) หรือ มวยสากล โดยทั่วไป จะถูกจัดขึ้นที่ เวทีมวย ซึ่งสามารถเรียกได้ทั้ง เวทีมวย, สังเวียนมวย หรือ สนามมวย ล้วนมีความหมายเป็น สถานที่แข่งขันมวย เหมือนกัน แต่หากเป็นไปตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ จะถูกเรียกว่า "สนามมวย" มีความหมายว่า อาคาร สถานที่ หรือบริเวณอื่นใด สำหรับใช้ในการแข่งขันกีฬามวยเป็นปกติ

 

สนามมวย ที่ใช้ในการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) หรือ มวยสากล มีการกำหนดเกี่ยวกับ เวทีมวย ตามมาตรฐานในการจัดตั้งและใช้ในการแข่งขัน โดยยึดข้อกำหนดกติกาเดียวกัน ตามที่ AIBA ( สหพันธ์มวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ ) ได้กำหนดไว้ ซึ่งมีข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 

1. เวที คือ สถานที่ที่ประกอบขึ้น เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬามวย โดยต้องสร้างให้แข็งแรง ปลอดภัยได้ระดับ ปราศจากสิ่งกีดขวาง และพื้นเวทีต้องยื่นออกไปนอกเชือกกั้น อย่างน้อย 90 เซนติเมตร

 

2. พื้นเวที ต้องอยู่สูงจากพื้นที่ตั้ง ไม่ต่ำกว่า 1.20 เมตร ไม่เกิน 1.5 เมตร โดยตั้งเสาที่มุมทั้ง 4 ด้าน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12.5 เซนติเมตร และสูงขึ้นจากพื้นที่ไม่เกิน 2.85 เมตร พื้นเวทีต้องปูด้วยวัสดุที่มีความนุ่ม เช่น ยาง ผ้าอ่อน ฟองน้ำ หรือวัสดุอื่น ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน มีความหนา ระหว่าง 2.5 เซนติเมตร ถึง 3.75 เซนติเมตร ปูทับด้วย ผ้าใบให้ดึงเรียบ และมิดชิดคลุมพื้นเวทีทั้งหมด

 

3. ในการติดตั้งเวที ต้องให้มุมแดง อยู่ทางซ้ายมือของโต๊ะประธานผู้ตัดสิน มุมน้ำเงินอยู่ตรงข้ามกับมุมแดง ส่วนอีกสองมุมเป็นมุมกลาง

 

4. เชือกกั้นเวทีมี 4 เส้น หุ้มด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มและเรียบ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร ขึงตึงกับเสาทั้ง 4 เส้นของเวที เชือกแต่ละเส้นสูงจากพื้นเวทีขึ้นไปถึงด้านบนของเชือก เส้นล่าง 45 เซนติเมตร เส้นที่ 2 เท่ากับ 75 เซนติเมตร เส้นที่ 3 เท่ากับ 1.05 เมตร และเชือกเส้นบทสุด เท่ากับ 1.35 เมตร ตามลำดับ เชือกทั้ง 4 เส้นของแต่ละด้าน ต้องผูกยึดกันด้วยผ้าเหนียว 2 ชิ้น มีขนาดกว้าง 3-4 เซนติเมตร มีระยะห่างเท่า ๆ กัน ผ้าที่ผูกนั้นต้องยึดแน่น มุมทั้ง 4 ต้องหุ้มนวม หรือวัสดุอื่นให้เรียบร้อย ที่สามารถป้องกันอันตรายแก่นักมวยได้ และต้องมีบันได้มุมแดง และมุมน้ำเงิน เพื่อให้นักมวย พี่เลี้ยง และแพทย์สนาม ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ได้

 

5. ให้ติดกล่องพลาสติก หรือกล่องที่ทำด้วยวัสดุอย่างอื่น ที่มุมกลางทั้งสองมุม (ด้านนอกสังเวียน) มุมละ 1 กล่อง เพื่อให้ผู้ชี้ขาดทิ้งสำลี หรือกระดาษบาง ๆ ที่ซับเลือดแล้ว หรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว

 

6. สังเวียน คือ พื้นที่ส่วนหนึ่งของเวทีเป็น รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยวัดจากภายในเชือกกั้น ขนาดเล็ก มีความยาวด้านละ 6.00 เมตร ขนาดใหญ่ มีความยาวด้านละ 6.5 เมตร

 

การจัดการ สนามมวย ให้เป็นไปตาม กฎกติกาเหล่านี้ เพื่อทำการแข่งขัน กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของ “นายสนามมวย” ผู้ทำหน้าที่จัดการ หรือดำเนินกิจการ สนามมวย นั่นเอง และผู้จัดรายการแข่งขันมวย จะต้องช่วยอำนวยความสะดวก ในเรื่องเหล่านี้ด้วย

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

หลักการป้องกันแรง ของ กระจับนักมวย ( Groin guard )

การดูแล ความปลอดภัย ของ นักมวย ในการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai )บทความที่น่าสนใจ

ฝึก มวยไทย ช่วยสร้างอะไรให้แก่ร่างกายของเราบ้าง
มวยไทย การออกกำลังกายแบบใหม่ที่ได้รับความนิยม