มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ขั้นตอน การร่ายรำ ไหว้ครูมวยไทยการร่ายรำ ไหว้ครูมวยไทย เป็นพิธีกรรม ที่บรรพบุรุษไทย แต่โบราณ ได้เริ่มคิด และ ก่อตั้งขึ้น จากความเชื่อถือ ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์  หรือ เทพเจ้า ที่สิงสถิตอยู่ ทุกแห่ง ที่สามารถ ดลบันดาล ให้มนุษย์ ที่กระทำความดี ประสบความสำเร็จ และ มีชัยชนะ ทั้งปวง

 

คุณประโยชน์ ที่ได้รับจาก การร่ายรำ ไหว้ครูมวยไทย

การไหว้ครู สื่อความหมาย ให้เห็นคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงาม ของไทย มีคุณประโยชน์ มากมาย ทางด้านจิตใจ ของนักมวย และ ผู้ชมมวย  ดังนี้

1) ปลูกฝังนิสัย ให้เป็นมวย คือ รู้จักรัก เคารพ ครูอาจารย์ บิดามารดา ผู้ให้กำเนิด มวยไทย

2) ปลูกฝัง จิตสำนึก ให้ตระหนัก ในคุณค่า ของศิลปะ มวยไทย เกิดความรัก และ หวงแหน ที่จะอนุรักษ์ ให้คงไว้ สืบไป

3) เป็นกิจกรรม เผยแพร่ เอกลักษณ์ และ ศิลปวัฒนธรรม ประจำชาติ ได้อย่าง สง่างาม สมศักดิ์ศรี

ขั้นตอน การร่ายรำ ไหว้ครูมวยไทย

การร่ายรำ ไหว้ครูมวยไทย แบ่งออกเป็น  2  ตอน  คือ  ท่าพรหมนั่ง และ ท่าพรหมยืน

 

ตอนที่ 1 ท่าพรหมนั่ง

ศิษย์ฝากตัวครู   

ขั้นตอน : ศิษย์ถือ สายมงคล คุกเข่า มอบสายมงคล ให้ครู และ กราบ แบบไม่แบมือ จากนั้น ครูมวย จะสวมมงคล ให้แก่ศิษย์

 

ท่าพนม   

ขั้นตอน : คุกเข่าตัวตรง พนมมือ เสมอหน้าอก ทำจิตใจ ให้สงบ ภาวนา คาถา เพื่อระลึก ถึงพระคุณ ของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จากนั้น กราบลงที่พื้น 3 ครั้ง

 

ท่าเทพนม

ขั้นตอน : โน้มตัว ไปด้านหน้า พร้อมกับ เหยียดแขน ทั้งสองข้าง ไปด้านหลัง โดยการลอด ผ่านรักแร้ แล้วเลยไป ด้านหน้า เป็นท่ากอบ พระแม่ธรณี ตามอง ไปด้านหน้า จากนั้น ทำท่า ถวายบังคม ปฏิบัติทั้งหมด 3 รอบ

 

ท่าปฐม

ขั้นตอน : ยกตัว ก้าวเท้าขวา ออกไปข้างหน้า ประมาณ 1 ก้าว เข่าขวา งอตั้งฉาก กับพื้น โน้มตัว ไปด้านหน้า ตามองตรง ขาซ้าย เหยียดตรงไป ด้านหลัง งอหลังเท้า เชิดขึ้น แขนขวา อยู่บนต้นขาขวา แขนซ้าย งอคุม เสมออก กำหมัด ทั้งสองข้าง 

 

ท่าพรหม

ขั้นตอน : จากท่าปฐม ให้ยกเท้าขวา ออกไปวาง ด้านหน้า หมัดทั้งสอง ประสานกัน ระดับอก หน้ามองตรง โน้มตัว มาข้างหน้า ควงหมัด 3 รอบ

 

ท่าสอดสร้อยมาลา

ขั้นตอน : โน้มตัว มาข้างหน้า มือซ้าย สอดขึ้น เหนือแขนขวา มือซ้าย ชักไป ด้านหลัง ระดับเอว นั่งด้วย ส้นเท้าซ้าย

 

ตอนที่ 2 ท่าพรหมยืน

ขั้นตอน : เตะเท้าซ้าย ย่างสามขุม เตะเท้าขวา พร้อมหมุนไป ทิศเบื้องขวา ไหว้ทิศเบื้องขวา ร่ายรำ ท่านกยูงรำแพน จากนั้น เตะเท้าซ้ายย่างสามขุม เตะเท้าขวาย่างสามขุม เตะเท้าซ้าย หมุนทิศเบื้องซ้าย ไหว้ทิศเบื้องซ้าย ร่ายรำท่าหงส์เหิน

 

เตะเท้าขวาย่างสามขุม เตะเท้าซ้ายย่างสามขุม เตะเท้าขวา พร้อมหมุนไป ทิศเบื้องหลังผ่านขวามือ ไหว้ทิศเบื้องหลัง ทำท่าดูดัสกร ทำท่าพระรามแผลงศรครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 โดยไหว้ครั้งที่ 3 โดยก้าวเท้าซ้าย ไปย่างสามขุม ยกเท้าซ้ายไปข้างหน้า กระแทกลงสู่พื้นด้านซ้าย ด้านขวาและตรงกลาง ยกเท้าซ้ายย่างสูงถอยหลัง สลับเท้าขวาจนถึงมุม เท้าชิด ไหว้ เสร็จการไหว้ครู

 

หัวใจของการร่ายรำ ไหว้ครูมวยไทย คือ การระลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ครูบาอาจารย์ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชา และระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ช่วยปกป้องคุ้มครองรักษาให้รอดพ้นจากภัยอันตราย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

มวยไทยตัวช่วยในการควบคุมอารมณ์

ดาวดวงใหม่แห่งวงการ มวยไทย ( Muay Thai ) นักชกหญิง สมิลลา ซันเดลล์บทความที่น่าสนใจ

ถุงถ่วงน้ำหนัก มวยไทย ( Muay Thai )
ประโยชน์ของมวยไทย ทำไมการเรียนมวยไทยช่วยลดความเครียดได้