มวยไทย ( Muay Thai ) กับ คุณประโยชน์สารพัด

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

มวยไทย ( Muay Thai ) กับ คุณประโยชน์สารพัดมวยไทย ( Muay Thai ) มีทั้งคุณค่า และ ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น ในทางตรง หรือ ทางอ้อม ซึ่งวันนี้ ทางเราจึงมาสรุป คุณประโยชน์คร่าว ๆ ให้ได้อ่านกันค่ะ

มวยไทย ( Muay Thai ) กับ คุณประโยชน์สารพัด

ประวัติศาสตร์ มวยไทย ( Muay Thai ) มีส่วนเกี่ยวกับ การอพยพ ของประชากร ที่ได้อาศัยอยู่ ในมณฑลยูนาน ฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง ประเทศจีน โดยตามตำนานของไทยนั้น ได้เชื่อว่ามีผู้คนจำนวนมาก ที่เดินทางออกจากมณฑลยูนาน ประเทศจีน มาสู่ประเทศไทย เพื่อทำการค้นหาที่ดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์ สำหรับทำการเกษตร อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนั้นการโยกย้าย ของพวกเขา ชาวไทยกลุ่มนี้ ก็ได้ถูกโจมตีโดยโจร และสัตว์ นอกเหนือจากนี้ ยังมีโรคต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญหน้า เพื่อเพิ่มความสามารถ ในการปกป้องกันร่างกาย และจิตใจ รวมถึงการรับมือกับความทุกข์ยาก ชาวไทยสยาม จึงได้มีการคิดค้นวิธีการต่อสู้

 

ในปัจจุบัน นักมวย จะต้อง สวมนวมขนาด  4  ออนซ์ แต่งกายในแบบนักกีฬามวย ก็คือ สวมกางเกงขาสั้น สวมกระจับ สวมปลอกรัดเท้า จะสวมหรือไม่ก็ได้ เครื่องรางของขลัง ผูกเอาไว้ที่แขนท่อนบนได้ ส่วนเครื่องรางชนิดอื่น ๆ ใส่ได้เฉพาะตอนที่ร่ายรำไหว้ครู แล้วให้ทำการถอดออก ตอนเริ่มการแข่งขัน

 

ในส่วนการแข่งขัน จะมีกรรมการ ที่หน้าที่ผู้ชี้ขาดบนเวที 1 คน มีกรรมการให้คะแนน ข้างเวทีอีก 2 คน และจำนวนยก ในการแข่งขันจะมี 5 ยก ยกละ 3 นาที และพักระหว่างยก 2 นาที

 

การแข่งขัน จะแบ่งออกเป็นรุ่น ตามน้ำหนักตัวของนักมวย ที่เหมือนกับหลักเกณฑ์ ของมวยสากล อวัยวะที่ใช้ในการต่อสู้ ก็คือ หมัด เท้า เข่า ศอก ที่สามารถออกอาวุธใส่คู่ต่อสู้ได้ทุกส่วนในร่างกาย โดยที่ไม่จำกัดพื้นที่ในการชก แต่ว่า แม่ไม้มวยไทย ที่มีอันตรายสูงในบางท่า ก็ได้ถูกห้ามใช้โดยเด็ดขาด อย่าง ท่าหลักเพชร เป็นท่าจับขาแล้วหักด้วยการนั่งทับ

มวยไทย ( Muay Thai ) กับ คุณประโยชน์สารพัด

อย่างไรก็ตาม การชกในทุกวันนี้ ส่วนใหญ่ จะมุ่งเพื่อผลการแพ้ชนะ และ มีผลประโยชน์ในทางธุรกิจ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ทำให้ศิลปะและแก่นแท้ของกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) นับวันก็อาจจะเลือนหายไป ถึงแม้ว่าจะมีหลักสูตรในการเรียน ในบางสถาบันการศึกษาก็ตามแต่ จึงเป็นที่น่ายินดีที่ในปัจจุบัน มีการเรียน การสอน มวยไทย ( Muay Thai ) ในระดับของบัณฑิตศึกษา ก็คือ วิทยาลัยมวยไทยศึกษา และ การแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเริ่มเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขามวยไทย ภายใน พ.ศ. 2546 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2548 และ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นหลักสูตร ในระดับปริญญาเอกที่ชื่อว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขามวยไทยศึกษา ( ในปัจจุบันได้มีการสอน ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีการยกเลิกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต )

 

กีฬาทุกชนิด มีคุณประโยชน์ ต่อร่างกาย  และ ศิลปะ การต่อสู้ มวยไทย ( Muay Thai ) ก็มีคุณค่าที่สูง สำหรับผู้เรียน หลายประการ ดังนี้

1) มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยให้ร่างกายมีสรรถภาพที่ดีสมส่วน  มีภูมิต้านทานโรคสูง

2) มวยไทย ( Muay Thai ) มีจิตใจเข้มแข็ง สุขุมรอบคอบ  มีมานะอดทน

3) มวยไทย ( Muay Thai ) สามารถป้องกันตัว และ มีประโยชน์ต่อสังคม ในชีวิตประจำวันได้

4) มวยไทย ( Muay Thai ) ทำให้มีความเชื่อมั่นต่อตนเอง มีระเบียบวินัยกล้าหาญ

5) มวยไทย ( Muay Thai ) ช่วยดำรงไว้ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติไทย ทำให้ยั่งยืนแพร่หลาย

6) มวยไทย ( Muay Thai ) มีไหวพริบ เชาว์ปัญญา แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

7) มวยไทย ( Muay Thai ) สามารถ ยึดเป็นอาชีพได้

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ข้อดี ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ดีต่อร่างกาย

มวยไทย ศิลปะการต่อสู้ กับการ ออกกำลังกายบทความที่น่าสนใจ

อุปกรณ์ฝึกมวย
อาหารเพิ่มความฟิตก่อนซ้อม มวยไทย