มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะการต่อสู้ ที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะการต่อสู้ ที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมไทยมวยไทย ( Muay Thai )  เป็นศิลปะ การต่อสู้ ที่เป็นมรดก ทางวัฒนธรรม มาตั้งแต่ โบราณ เป็นการใช้ อาวุธ ทางร่างกาย 9 อย่าง หรือ เรียกว่า นวอาวุธ คือ มือ 2 เท้า 2 เข่า 2 ศอก 2 และ ศีรษะ 1 อย่างมี ประสิทธิภาพ เป็นศิลปะ การต่อสู้ ที่เก่าแก่ ของโลก

มวยไทย ( Muay Thai ) ศิลปะการต่อสู้ ที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมไทย

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศาสตร์หนึ่ง ที่ว่าด้วยการ ใช้อุบาย ชั้นเชิง ไหวพริบ และ วิชา เพื่อเข้า ต่อสู้กัน จึงมีปรากฏ หลักฐาน ในพระราชพงศาวดารว่า ในอดีตกาล พระมหากษัตริย์ ที่มีพระปรีชาสามารถ จะทรงเชี่ยวชาญ ในการชกมวย เป็นอย่างยิ่ง และ ในขณะเดียวกัน เจ้านายที่เป็นชั้นผู้ใหญ่ ขุนนางฝ่ายทหาร และ สามัญชน จะมีการฝึกฝน มวยไทย ( Muay Thai ) เพื่อป้องกันตัว และ ชาติบ้านเมือง เพราะว่า การใช้อาวุธ อย่างเช่น กระบี่ กระบอง พลอง และ ดาบ ประกอบ กับ มวยไทย ( Muay Thai ) จะทำให้ การใช้อาวุธนั้น ๆ เกิดประสิทธิภาพ อย่างสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการต่อสู้ ป้องกันตัว ระยะ ประชิด ในยามสงบ

 

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นการ ประลอง พละกำลัง และ ชั้นเชิง การต่อสู้ จนกลายมาเป็น กิจกรรมทางสังคม อย่างหนึ่ง และ มีการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai )   ในโอกาส สำคัญ ๆ อีกด้วย

 

เอกลักษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ผสมผสานชั้นเชิง กับร่างกาย แปลงให้เป็น อาวุธ

เอกลักษณ์ของ มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ทำให้ มีความโดดเด่น และ ยังถือเป็น ศิลปะชั้นสูง ก็คือ การใช้อวัยวะ ส่วนต่าง ๆ ที่เป็นเหมือนเกราะ และ อาวุธ ที่ใช้ชั้นเชิง ไหวพริบ และ วิชา เพื่อเข้าต่อสู้กัน ไม่ใช่ ใช้แต่กำลัง เพียงอย่างเดียว เท่านั้น ซึ่งประกอบด้วย – ศาสตร์ - อันได้แก่ การเรียนรู้ จุดอ่อน - จุดแข็ง ของร่างกายที่จะพิชิต และ สามารถ เอาชนะคู่ต่อสู้

 

- ศิลป์ - คือ ลักษณะของการใช้ นวอาวุธ ที่มีรายละเอียดที่ปลีกย่อย อย่างพิสดาร โดยทำให้ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ ที่จะมีมนต์ขลัง และยังเป็นการต่อสู้ที่มีชั้นเชิง เป็นที่ประทับใจแก่คนทั้งโลก

 

การฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) โบราณ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. มวยไทย ( Muay Thai ) ขั้นเบื้องต้น

ฝึกฝนเพื่อให้รู้จัก ป้องกันตัวเอง ให้มีความปลอดภัย ก่อนที่คิดทำผู้อื่น หรือ จะเรียกว่า ป้อง ปัด ปิด เปิด

 

2. มวยไทย ( Muay Thai ) ขั้นกลาง

ฝึกฝนเพื่อเป็นนักมวย ต่อสู้บนสังเวียน ก็คือ เข้ามวยเป็น สามารถตอบโต้ และแก้กลับคู่ต่อสู้ได้ จะเรียกว่า ทุ่ม ทับ จัก หัก

 

3. มวยไทย ( Muay Thai ) ขั้นสูง

ฝึกฝนเพื่อเป็นนักรบ เป็นครูอาจารย์ เอาไว้ใช้ใน ราชการสงคราม ประจำกองทนายเลือก กองอาจารย์ และเป็นจารบุรุษ อาทมาฏ สอดแนม ทหารเอก ทหารรอง นายกอง และ แม่ทัพ ก็คือ เรียนวิชาฆ่าคน ที่สงวนไว้ไม่สอนพร่ำเพรื่อ จะเรียกว่า ประกบ ประกับ จับรั้ง เข้าข้างหลัง หักก้านคอ

 

มวยไทย ( Muay Thai )  ถือเป็น ศิลปะการต่อสู้ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทย อย่างแท้จริง เพราะว่าทุกวันนี้ มีแต่คนหันมาสนใจ และสานต่อวัฒนธรรมนี้มากยิ่งขึ้น

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

เผย ประโยชน์ ของ มวยไทยสำหรับเด็กและวัยรุ่น

เปิด 5 ทักษะที่สำคัญ สำหรับ การเล่นมวยไทยบทความที่น่าสนใจ

การดูแลรักษา อุปกรณ์มวยไทย หลังใช้งาน
การเล่น กีฬามวยไทย ให้ประโยชน์ กับเราอย่างไร?