คุณค่าและความสำคัญของมวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

คุณค่าและความสำคัญของมวยไทยคุณค่าและความสำคัญของมวยไทย

มวยไทยนั้นเป็นกีฬาที่อยู่คู่กับความเป็นไทยมานาน เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของประเทศเลยก็ว่าได้ ยิ่งในทุกวันนี้มวยไทยนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ผู้คนให้ความสนใจกับกีฬามวยไทยเยอะขึ้น ซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เผลแพร่ศิลปะการต่อสู้อันทรงคุณค่านี้ให้ต่างชาติได้รู้จักมากขึ้น

 

มวยไทยมีความสำคัญต่ออะไรบ้างนะ

- ต่อบุคคล เพราะคนที่ฝึกมวยไทย จะมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

- ต่อชุมชนและสังคม มวยไทยนั้นเป็นกิจกรรมที่สามารรถทำร่วมกันหลาย ๆ คน คือ เมื่อมีการจัดการแข่งขันในโอกาสต่าง ๆ มวยไทยนั้นสามารถฝึกเด็ก เยาวชน เพื่อไปแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย เป็นกิจกรรมการออกกำลังกาย และนันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่น และผู้ชมได้

- ต่อประเทศชาติ ในสมัยก่อนมวยไทยเป็นกีฬาและศิลปะการต่อสู้ที่ชายไทยทุกคนต้องฝึก เพื่อใช้ในการทหาร สำหรับต่อสู้กับศัตรูและปกป้องเอกราช จากนนั้นมวยไทยก็ได้ถูกสืบทอดมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบัน แล้วในปัจจุบันมวยเป็นกีฬาที่คนสนใจที่จะฝึกมากขึ้น จึงช่วยสร้างรายได้ให้ครูมวยได้ ทำให้ศิลปะการต่อสู้แบบไทยไม่สูญหายไป

- ต่อนานาชาติ เนื่องจากหลาย ๆ ประเทศ ได้หันมาสนใจศิลปะการต่อสู้แบบมวยไทย และนิยมฝึกซ้อมเพื่อการออกกำลังกาย เพื่อการแสดง และเพื่อการแข่งขัน มีการตั้งชมรม และองค์กรมวยไทยในต่างประเทศกันมากมาย  มีการทำออกมาในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอนมวยไทยแบบออนไลน์เยอะขึ้น ทำให้ชาวต่างชาติได้เห็น และเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยมากขึ้น

 

มวยไทยนั้นมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะช่วยฝึกให้ร่างกายแข็งแรง ฝึกศิลปะการป้องกันตัว ฝึกสมาธิ ระเบียบวินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ใช้ป้องกันตัวและช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขัน นอกจากนี้มวยไทยยังใช้ทำการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย และนำมาเป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเองอีกด้วย

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ทักษะมวยไทย ช่วยอะไรเราได้บ้าง

ฝึกพื้นฐานเบื้องต้นของมวยไทยบทความที่น่าสนใจ

ข้อดี ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ดีต่อร่างกาย
กีฬาบำบัดรักษา “โรคหอบหืด” ด้วยมวยไทย