บทบาทของ พี่เลี้ยง ตามกติกาการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai )

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

บทบาทของ พี่เลี้ยง ตามกติกาการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai )ในขณะการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) นักมวยทุกคน จำเป็นต้องมี พี่เลี้ยง คอยดูแลความเรียบร้อยต่าง ๆ ให้กับ นักมวย โดยพี่เลี้ยง จะมีบทบาทตาม กติกาการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) อย่างไรบ้าง มาติดตามกันครับ


 

กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) นักมวย ที่จะต้องทำการแข่งขันได้ จำเป็นต้องมี ผู้ฝึกสอน และสังกัดค่ายมวย โดยบทบาทของ ผู้ฝึกสอนมวยไทย แน่นอน ก็คือ การถ่ายทอดวิชาความรู้ของ มวยไทย ( Muay Thai ) ในทุกรูปแบบให้กับลูกศิษย์ หรือนักมวยผู้นั้น ซึ่งบทบาทของ ผู้ฝึกสอน ไม่ได้มีแค่ก่อนการแข่งขัน แต่อย่างมีบทบาทสำคัญต่อการแพ้ชนะของนักมวยในส่วนหนึ่งได้อีกด้วย


 

ในการแข่งขันมวยไทย ( Muay Thai ) ผู้ฝึกสอนนักมวย จะถูกเปลี่ยนบทบาทเป็น "พี่เลี้ยง" ซึ่งจะมีบทบาท และข้อปฏิบัติตามกติกา ดังต่อไปนี้


 

1. พี่เลี้ยง จะแนะนำ ช่วยเหลือหรือส่งเสริมผู้แข่งขันของตนในระหว่างการชกกำลังดำเนินอยู่ไม่ได้ ถ้าพี่เลี้ยงละเมิดกติกา อาจถูกตำหนิโทษ หรือให้ออกจากหน้าที่นักมวยของเขา อาจถูกผู้ชี้ขาดเตือน ตำหนิโทษ หรือให้ออกจากการแข่งขัน อันเนื่องมาจาก การทำผิดของพี่เลี้ยง


 

2. พี่เลี้ยงจะยอมแพ้แทนผู้แข่งขันของตนเช่นโยนฟองน้ำหรือผ้าเช็ดตัวเข้าไปในสังเวียนไม่ได้


 

3. ในระหว่างการชกพี่เลี้ยง จะต้องอยู่ในที่นั่งของตน ก่อนเริ่มการแข่งขันในแต่ละยกให้พี่เลี้ยงนำผ้าเช็ดตัวขวดน้ำ ฯลฯ ออกไปจากขอบสังเวียน


 

4. ขณะปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มุมระหว่างพักยก พี่เลี้ยงต้องตรวจดูเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ของนักมวยของตนให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมแข่งขันก่อนสัญญาณของยกต่อไปจะดังขึ้น และถ้ามีเหตุที่นอกเหนือความสามารถพี่เลี้ยงจะต้องรีบแจ้งให้ผู้ชี้ขาดทราบทันที ถ้าพี่เลี้ยงละเมิดกติกาอาจถูกตำหนิโทษหรือให้ออกจากหน้าที่ นักมวยของเขาอาจถูกผู้ชี้ขาดเตือนหรือตำหนิโทษได้


 

5. การให้น้ำนักมวย พี่เลี้ยงจะต้องไม่ให้น้ำนักมวยของตน จนเปียกชุ่มและต้องไม่ทำให้พื้นเวทีเปียกลื่น จนอาจเป็นอันตรายกับคู่แข่งขัน


 

6. พี่เลี้ยง ต้องสวมเสื้อแสดงสัญลักษณ์คณะนักมวยของตนให้สุภาพเรียบร้อย


 

7. ห้ามพี่เลี้ยงใช้วาจาไม่สุภาพ หรือทำร้ายนักมวยของตน ระหว่างการแข่งขัน และภายหลังการแข่งขัน


 

8. ถ้าเป็นการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์เปี้ยน หรือป้องกันตำแหน่ง ให้มีพี่เลี้ยงได้ฝ่ายละ 3 คน แต่ในการพักระหว่างยก พี่เลี้ยงจะเข้าไปในสังเวียนได้ เพียง 2 คนเท่านั้น


 

9. ในการแข่งขันเพื่อชิงตำแหน่งแชมป์เปี้ยน หรือป้องกันตำแหน่งประธานผู้ตัดสินจะต้องจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ชี้ขาดผู้ตัดสิน ผู้จัดการ และพี่เลี้ยงนักมวย เพื่อเน้นให้ทุกคนทราบว่า การไม่ปฏิบัติตามกติกานี้อาจไม่เพียงถูกตัดคะแนนเท่านั้น แต่ยังอาจถูกตัดสินให้แพ้หรือให้ออกจากการแข่งขัน


 

จากบทบาททั้งหมดเหล่านี้ พี่เลี้ยง หรือผู้ฝึกสอน ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญอย่างมาก ในการดูแลความเรียบร้อยของนักมวยในเรื่องต่าง ๆ เช่น คอยนวดกล้ามเนื้อ ซับหน้า ซับเลือด ให้น้ำดื่ม พร้อมกับวางแผนแนะนำกลยุทธที่ใช้ในการต่อสู้ ให้กับนักมวยต่อสู้กับคู่แข่งขันได้


 


 

อ่านบทความเพิ่มเติม

กติกา การจำแนกรุ่น มวยไทย ( Muay Thai )

รีดไขมัน ลดน้ำหนัก สไตล์ มวยไทย ( Muay Thai )


 


 


 บทความที่น่าสนใจ

ทำไมต้องฝึกมวยไทย
ข้อดีของการเล่น กีฬามวยไทย ดีต่อ ร่างกาย