มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ศิลปะการต่อสู้ แม่ไม้มวยไทยแม่ไม้มวยไทย หรือ ไม้มวย เป็นการ ผสมผสาน การใช้อาวุธ หมัด เท้า เข่า ศอก เพื่อการรุก หรือ รับ ในการต่อสู้ ของมวยไทย ซึ่งการ จะใช้ศิลปะ แม่ไม้มวยไทย ได้อย่างชำนาญ จะต้องผ่าน การฝึกฝน เบื้องต้น ในการใช้หมัด เท้า เข่า ศอก ให้คล่องแคล่ว

15 กระบวนท่า แม่ไม้มวยไทย

1) ท่าสลับฟันปลา (รับด้านนอก)

ฝ่ายรุก – เดินเข้ามาชกด้วยหมัดซ้าย ตรงไปที่ใบหน้าของฝ่ายรับ

ฝ่ายรับ – ใช้มือซ้ายปัดหมัดฝ่ายรุกที่ข้อมือ ส่วนมือขวากระแทกไปที่หัวไหล่ด้านนอกของฝ่ายรุก

 

2) ท่าปักษาแหวกรัง (รับด้านใน)

ฝ่ายรุก – เดินมวยเข้าชกด้วยหมัดขวาตรงไปที่ใบหน้า มือซ้ายตั้งมั่นพร้อมที่จะชกหมัด

ฝ่ายรับ - ก้าวเท้าขวาทแยงเฉียงด้านขวา สืบเท้าเข้าวงใน ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าขวา ใช้แขนซ้ายปัดหมัด ให้พ้นใบหน้า มือขวากระแทกไปที่หัวไหล่ด้านในของฝ่ายรุกทันที

 

3) ท่าชวาซัดหอก

ฝ่ายรุก – เดินมวยชกด้วยหมัดขวา ตรงไปที่บริเวณหน้าของฝ่ายรับ  มือขวาตั้งมั่น

ฝ่ายรับ – รีบก้าวเท้าซ้ายเฉียงออกวงนอก ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าซ้าย โดยพุ่งตัวเข้าหาคู่ต่อสู้ แขนขวายกขึ้น ปัดหมัดฝ่ายรุกให้เบนออกพ้นตัว แขนซ้ายยกศอกกระแทกเข้าชายโครงของฝ่ายรุก

 

4) ท่าอิเหนาแทงกริช

ฝ่ายรุก – เดินมวยเข้าชกด้วยหมัดขวา ตรงไปที่บริเวณหน้าของฝ่ายรับ มือซ้ายตั้งมั่น

ฝ่ายรับ  - รีบก้าวเท้าขวาทแยงเข้าวงใน ทิ้งน้ำหนักลงบนเท้าขวา ยกแขนซ้ายขึ้นปัดหมัดให้พ้นตัว  แขนขวางอศอก เพื่อส่งศอกกระแทกที่ชายโครงของฝ่ายรุก

 

5) ท่ายอเขาพระสุเมรุ

ฝ่ายรุก – เดินมวยชกด้วยหมัดขวา ตรงเข้าบริเวณหน้าของฝ่ายรับ  มือซ้ายตั้งมั่น

ฝ่ายรับ – รีบก้มศีรษะให้หมัดผ่านศีรษะไป พร้อมกับสืบเท้าขวาไปข้างหน้าเล็กน้อย ให้ได้จังหวะหมัด แล้วชกหมัดขวา เข้าสู่ปลายคางของฝ่ายรุกทันที

 

6) ท่าตาเถรค้ำฝัก

ฝ่ายรุก – เดินมวยชกด้วยหมัดขวา ตรงเข้าบริเวณหน้าของฝ่ายรับ มือซ้ายตั้งมั่น

ฝ่ายรับ – รีบสืบเท้าขวาไปข้างหน้าเข้าวงในของฝ่ายรุก ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนเท้าขวา พร้อมกับงอแขนซ้าย ยกขึ้นตรงหน้าปัดกระแทกขึ้น ให้หมัดฝ่ายรุกพ้นศีรษะไป มือขวาชกเข้าสู่ปลายคางของฝ่ายรุกทันที

 

7) ท่ามอญยันหลัก

ฝ่ายรุก – เดินมวยชกด้วยหมัดซ้าย ตรงเข้าบริเวณหน้าของฝ่ายรับ

ฝ่ายรับ – รีบยกแขนทั้งสองขึ้นป้องกันหน้า พร้อมกับยกเท้าขวาถีบเข้าที่ยอดอก หรือท้องของฝ่ายรุกให้กระเด็นไป

 

8) ท่าปักลูกทอย

ฝ่ายรุก – เดินมวยเข้าเตะเหวี่ยงด้วยเท้าซ้าย เป้าหมายคือ ศีรษะฝ่ายรับ  มือทั้งสองตั้งมั่น

ฝ่ายรับ – รีบสืบเท้าเข้าหาครึ่งก้าว พร้อมกับหมุนตัวเอาเท้าขวาเป็นแกน  หันหน้าเข้าหาทิศทางที่เท้าเตะมา ยกศอกขวาตั้งขึ้นระดับหน้าแข้ง  มือซ้ายตั้งการ์ดปิดระดับต้นคอให้มั่น  เพื่อป้องกันพลาดถูกใบหน้า

 

9) ท่าจระเข้ฟาดหาง

ฝ่ายรุก – เดินมวยเข้าชกด้วยหมัดขวาตรงสุดแรง  จนตัวเสียหลักถลันเข้าไปข้างหน้า

ฝ่ายรับ – ก้าวเท้าซ้ายทแยงออกวงนอก เอี้ยวตัวให้หมัดผ่านทางไหล่ขวาในระยะ 1 คืบ  แล้วใช้เท้าซ้ายเป็นหลักหมุนให้ส้นเท้ากระแทกที่ศีรษะของฝ่ายรุก

 

10) ท่านาคาบิดหาง

ฝ่ายรุก - เดินมวยเข้าหาพร้อมเตะเหวี่ยงด้วยเท้าขวา มือทั้งสองตั้งมั่น

ฝ่ายรับ – รีบพลิกตัวหันนหน้าไปทางเท้าที่กำลังเตะมา น้ำหนักตัวทิ้งบนเท้าซ้าย เท้าขวาอยู่ในหลัก ยืนมวย แบบสิงหยาตร มือขวาตั้งฝ่ามือปะทะปลายเท้า มือซ้ายแบหงายตะปบส้นเท้า แล้วใช้มือที่จับปลายเท้า พลิกบิดออกด้านนอก มือซ้ายจับส้นเท้าฝ่ายรุกดึงเข้าหาตัว พร้อมกับใช้เข่ากระแทกไปที่น่อง

 

11) ท่าหักงวงไอยรา

ฝ่ายรุก – เดินมวยเข้าหาพร้อมยกเท้าเข้าเตะกราดบริเวณชายโครง มือทั้งสองตั้งมั่น

ฝ่ายรับ – ก้าวเท้าซ้ายเข้าหาฝ่ายรุกในระยะเกือบชิดตัวอย่างรวดเร็ว  หันหน้าเข้าหาทิศทางที่ฝ่ายรุกเตะมา กระแทกศอกขวาสู่บริเวณโคนขาฝ่ายรุก พร้อมแขนซ้ายโอบจับตรงบริเวณน่อง ยกขาให้สูงเพื่อให้เสียหลัก ป้องกันฝ่ายรุกใช้ศอกถองที่ศีรษะ

 

12) ท่าวิรุฬหกกลับ

ฝ่ายรุก - เดินมวยเข้าหาพร้อมทั้งยกเท้าเตะกราด ตรงบริเวณชายโครง

ฝ่ายรับ – รีบพลิกตัวทแยงหันหน้า สู่ทิศทางที่เท้าเตะมา ใช้เท้าซ้ายเป็นหลักยืนให้มั่น ยกเท้าขวากระแทกด้วยส้นเท้าที่ต้นขาให้สะท้อนกลับไป มือทั้งสองตั้งให้มั่น เพื่อป้องกันพลาดถูกชายโครง     

 

13) ท่าหักคอเอราวัณ

ฝ่ายรุก - เดินมวยเข้าหาชกด้วยหมัดขวา ตรงบริเวณหน้าของฝ่ายรับ

ฝ่ายรับ - ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า ใช้หมัดทั้งสองจับที่ต้นคอฝ่ายรุก จากนั้นก็กระแทกเข่าขวาไปที่หน้าของฝ่ายรุก

 

14) ท่าดับชวาลา

ฝ่ายรุก – เดินมวยเข้าชกหมัดขวา ตรงไปที่ใบหน้าของฝ่ายรับ

ฝ่ายรับ - ก้าวเท้าซ้ายทแยงเฉียงออกวงนอก ทิ้งน้ำหนักตัวบนเท้าซ้าย ใช้มือซ้ายกดแขนขวาของฝ่ายรุก ให้เบนและลงต่ำ รีบชกด้วยหมัดขวาตรงไปที่ใบหน้า ให้เป็นจังหวะเดียวกับมือซ้ายที่กดลงอย่างรวดเร็ว

 

15) ท่าขุนยักษ์จับลิง

ฝ่ายรุก – เดินมวยเข้าชกหมัดซ้าย ตรงเข้าที่บริเวณหน้าของฝ่ายรับ พร้อมกับเตะเท้าขวาตรงบริเวณชายโครง ตามด้วยศอกขวาอย่างรวดเร็ว

ฝ่ายรับ – รีบก้าวเท้าซ้ายสืบเข้าหาตัว ก้าวเท้าขวายกแขนทั้งสองข้างปัดการเตะที่แข้งขวาของฝ่ายรุก พร้อมยกแขนซ้ายป้องกันศอกขวาของฝ่ายรุก แม่ไม้นี้เป็นการหลบหมัด หลบเตะ หลบศอกในเวลาเดียวกัน

 

15 กระบวนท่าของแม่ไม้มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้อย่างหนึ่ง ที่มีท่วงท่าและมีความแข็งแรงมากๆ ถ้าเพื่อนๆสนใจ ก็ลองไปหัดทำตามกันดูนะ

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ขั้นตอน การร่ายรำ ไหว้ครูมวยไทย

มวยไทยตัวช่วยในการควบคุมอารมณ์บทความที่น่าสนใจ

ถุงถ่วงน้ำหนัก มวยไทย ( Muay Thai )
อุปกรณ์สำคัญ สำหรับ มวยไทย ( Muay Thai ) มีอะไรบ้าง ?