มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) กับการ ออกอาวุธศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ การต่อสู้ ป้องกันตัว ของชนชาติไทย มาตั้งแต่ โบราณ โดยมี การใช้ อวัยวะ ในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นอาวุธ เช่น หมัด เท้า เข่า ศอก และ ศีรษะ ซึ่งกฎกติกา การแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai ) ห้ามใช้ ศีรษะ

ซึ่งแม่ไม้ และ ลูกไม้ มวยไทย ( Muay Thai ) ท่าต่าง ๆ หลายท่า ที่ถูกห้ามใช้ ในการ แข่งขันชก มวยไทย ( Muay Thai ) ซึ่งการ แข่งขันชก มวยไทย ( Muay Thai ) การใช้หมัด แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้

 

1) การออก อาวุธ หมัดตรง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

เป็นการ ชกหมัด ออกไป ตรงหน้า สู่เป้าหมาย หรือ คู่ต่อสู้ โดยให้ มีแรงส่ง จากไหล่ ลำตัว เมื่อสันหมัด ถูกเป้าหมาย ให้เน้นที่ สันหมัด กับเป้าหมาย หมัดตรง จะมีอยู่ 2 หมัด คือ

- หมัดตรงหน้า หรือ หมัดนำ ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นการ ชกหมัด ที่อยู่ด้านหน้า ไปสู่ เป้าหมาย โดยมี แรงส่ง จากไหล่ ลำตัว และ เท้าทั้งสอง ยืนบนพื้น

- หมัดตรงหลัง หรือ หมัดตาม ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นการ ชกหมัด ที่อยู่ด้านหลัง ไปสู่ เป้าหมาย โดยมี แรงส่ง จากไหล่ ลำตัว

2) การออก อาวุธ หมัดเหวี่ยง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

- หมัดเหวี่ยงหน้า ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นการ ชกหมัดหน้า โดยการ งอแขน ให้หมัดออก ในลักษณะโค้ง ข้อศอกงอ มือกำหลวม ไม่เกร็ง และ คว่ำฝ่ามือ ลงสู่พื้น เมื่อสันหมัด ถูกเป้าหมาย ให้เกร็ง สันหมัด

- หมัดเหวี่ยงหลัง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นการ ชกหมัดหลัง โดยการ งอแขน ให้หมัดออก ในลักษณะโค้ง มือกำหลวม และ คว่ำฝ่ามือ ลงสู่พื้น เมื่อสันหมัด ถูกเป้าหมาย ให้เกร็ง สันหมัด

 

3) การออก อาวุธ หมัดเสยหลัง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

เป็นการ ชกหมัดหลัง ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) โดยการ หงายฝ่ามือขึ้น ให้ถูกกับ เป้าหมาย แขนงอ ข้อศอก ลักษณะโค้ง เป็นรูปตัววี มือกำหลวม ไม่เกร็ง เมื่อสันหมัด ถูกเป้าหมาย ให้เกร็ง สันหมัด

 

การใช้หมัด ศิลปะ มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ การต่อสู้ ป้องกันตัว อย่างหนึ่ง ที่ควรเรียนรู้ไว้

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

การออก อาวุธศอก ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai )

ทำไมต้องฝึกมวยไทยบทความที่น่าสนใจ

สร้างหุ่นฟิต กล้ามแน่นๆ ด้วย มวยไทย
มวยไทย ใน สังเวียน 8 เหลี่ยม