คุณค่า ของ กีฬา มวยไทย ( Muay Thai )

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

คุณค่า ของ กีฬา มวยไทย ( Muay Thai )การฝึกกีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ แลt สร้างระเบียบวินัย อีกทั้ง ยังส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามไว้

 

 

ในบทความนี้ จะมาทุกท่านมาซึมซับ และเห็นถึงคุณค่าของ มวยไทย ( Muay Thai ) มากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งมวยไทยนั้น ก็มีประวัติอันยาวนาน ควรค่า แก่การอนุรักษ์ไว้ที่สุดค่ะ

 

กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ถือเป็นศาสตร์และศิลปะ ที่เป็นศาสตร์ เพราะเป็นวิชาการ ที่ทุกคนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ เหมือนวิชาแขนงอื่น ๆ ส่วนที่ว่า เป็นศิลปะ เพราะประกอบด้วย กลยุทธ์ และลวดลายต่าง ๆ มากมาย ซึ่งยาก ที่จะเรียนรู้ และปฏิบัติได้อย่างชัดเจน

 

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะการต่อสู้ ป้องกันตัวอย่างหนึ่ง ตามธรรมชาติของบุคคล ซึ่งมีการแข่งขัน แพ้ และชนะ ด้วยการชกต่อยกัน อันเป็นการโจมตี จุดอ่อน ของร่างกาย ของคู่ต่อสู้ ศิลปะของมวยไทย จึงแตกต่างกัน ไปตามลักษณะ หรือแบบของการต่อสู้ ป้องกันตัว

 

 

 

 

 

 

กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) ในปัจจุบัน มีมวย อยู่ 2 ชนิด อันได้แก่ มวยปล้ำ และมวยชก ซึ่ง มวยชก นั้นก็ยังแบ่ง ออกเป็น 2 แบบ คือ ชกด้วยหมัด บวกการต่อสู้ด้วยเท้า เข่า ศอก ตามแบบของกีฬามวยไทย และชกด้วยหมัดอย่างเดียว อันเป็นที่นิยมกัน โดยทั่วไป เรียกว่า มวยสากล

 

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นศิลปะ การต่อสู้ ป้องกันตัว ที่สามารถนำไปใช้ได้ ในเชิงกีฬา และการต่อสู้จริง ๆ ศิลปะประเภทนี้  มีมาแต่โบราณ บรรพบุรุษของชาติไทย ได้ฝึกฝนอบรม สั่งสอนบุตรไว้ เพื่อป้องกันตัว และชาติ บรรดาชายฉกรรจ์ของไทย ที่ได้รับการฝึกฝน วิชามวยไทย แทบทุก ๆ คน นักรบผู้กระเดื่องนามทุกคน ต้องได้รับการฝึกฝน อบรม ศิลปะประเภทนี้ อย่างชัดเจน เพราะการใช้อาวุธช่วย ในสมัยโบราณ อาทิ กระบี่, พลอง, ดาบ, ง้าว, ทวน ฯลฯ ถ้ามีความรู้ วิชามวยไทยด้วยแล้ว ก็จะทำให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยามที่เข้าต่อสู้ ติดพันประชิดตัว จะได้ใช้อวัยวะ บางส่วนเข้าช่วย เช่น เข่า เท้า ศอก เป็นต้น แต่เดิมนั้น ศิลปะมวยไทย ที่มีชั้นเชิงสูง มักจะฝึกสอนกัน ในบรรดาเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ หรือเฉพาะพระมหากษัตริย์ และขุนนางฝ่ายทหาร

 

มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นกิจกรรม พลศึกษาอย่างหนึ่ง ที่ช่วยในการส่งเสริม พัฒนาการ ทางด้านร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนพัฒนาการด้านสังคม กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นกีฬา ที่นิยมฝึกกันโดยทั่วไป เพื่อความสนุกสนาน และคนบางกลุ่ม ได้ยึดเอามวยไทย เป็นอาชีพหลัก โดยได้ผลตอบแทน จากการเข้าแข่งขัน แต่ละครั้งด้วย

 

กีฬามวยไทย เป็นการออกกำลังกาย ทำให้มีพลานามัยสมบูรณ์ มีวินัย ในตนเอง จึงทำให้มีบุคคลทั่วไป มีความสนใจ นิยมฝึก การเล่นมวยไทยกันมาก จะเห็นได้จาก ที่มีการแข่งขันมวยไทย เช่น เวทีมวยราชดำเนิน และเวทีมวยลุมพินี นอกจากนี้ ยังมีเวทีมวย ของสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ จัดการแข่งขันกันอยู่ เป็นประจำ พร้อมทั้ง มีการถ่ายทอดสดด้วย การจัดการแข่งขัน ในแต่ละครั้ง มีผู้ชมให้ความสนใจ เข้าชมเป็นจำนวนมาก

 

มารยาท ของผู้ฝึกกีฬา กีฬา มวยไทย ( Muay Thai )

หลักในการปฏิบัติ ยึดถือ โดยเคร่งครัด ได้แก่ การเคารพครูบาอาจารย์ ที่ถ่ายทอดศาสตร์วิชาความรู้ และการครอบครู ก่อนการฝึก นอกจากนี้ ศิษย์รุ่นพี่ และระเบียบ ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา คือ ศิษย์สำนักเดียวกัน ต้องไม่ชกกัน ซึ่งทุกคน จะต้องสาบานตน ก่อนเข้ารับการฝึก ต้องใช้ความอดทน เป็นอย่างสูง ต้องเชื่อฟัง ครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด เพราะในการฝึกนั้น อาจเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ อีกทั้ง มวยไทยนั้น สามารถสร้างเสริม คุณธรรม และจริยธรรม ในด้านต่าง ๆ ให้เกิด ในตัวนักมวยไทย ทำให้หลาย ๆ คน หลงใหล และรักกีฬา กีฬา มวยไทย ( Muay Thai ) เป็นอย่างมากนั่นเอง

 

 

 

 

 

 

 

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

สร้างหุ่นฟิต กล้ามแน่นๆ ด้วย มวยไทย

มวยไทย ศิลปะ ป้องกันตัว ที่เด็กก็ฝึกได้

 

 บทความที่น่าสนใจ

ศาสตราวุธของมวยไทยที่อันตรายที่สุด
ข้อดี ในการฝึก มวยไทย ( Muay Thai ) ที่ดีต่อร่างกาย