มวยไทย

Share : facebook share line share.png twitter share messenger share

การเคลื่อนไหว พื้นฐานของ แม่ไม้มวยไทยการนำเอา ศิลปะ มวยไทย ไปใช้ ให้ได้ผลดี ย่อมขึ้นอยู่กับ การฝึกฝน ความชำนาญ และ ความมีไหวพริบ ในการ ผสมผสาน ไม้มวยต่าง ๆ ที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ซึ่งการเคลื่อนไหว เป็นพื้นฐาน ของการใช้ แม่ไม้มวยไทย ทั้งการรุก และ การรับ

โดยการเคลื่อนไหว ในการฝึกมวย มีดังนี้

1) การรุก และ ถอยเป็นเส้นตรง 

1.1) การรุก หรือ ถอย แบบเดินหน้า หรือ ถอยหลัง โดยการ ลากเท้า

คือ ถ้ารุกไปข้างหน้า ก็เดินหน้า และ ให้เท้าหลัง ลากตามเป็นจังหวะ โดยอาจยกเท้า หรือ ไม่ก็ได้ ในขณะ ที่เวลาถอย ก็ใช้แรงส่ง จากเท้าหน้า ให้เท้าหลัง ก้าวออกไป แล้วเท้าหน้า ก้าวตาม เป็นจังหวะ โดยอาจ ยกเท้าหรือไม่ก็ได้

 

1.2) การรุก หรือ ถอย แบบสลับมือเท้า

คือ การรุก ที่มีการ สลับมือ เท้า และ ถอยสลับมือ เท้า เมื่อฝึกได้ อย่างมี ทักษะแล้ว ใช้เดินรุก สลับเท้า และ ถอยสลับเท้า ให้คล่องแคล่ว จะช่วยให้นำ ไปใช้ใน การฝึกทักษะ ขั้นสูงต่อไป

 

2) การรุก และ ถอยฉาก

2.1)  การรุก เป็นมุมฉาก

คือ การเพิ่ม จากการ รุกธรรมดา โดยใช้เท้า ที่ไม่ถนัด ตั้งนำ เท้าที่ไม่ถนัด ไปข้าง เท้าที่ถนัด ส่งตาม ต่อจากนั้น ใช้เท้า ที่ไม่ถนัด ลากออก ไปด้านข้าง ส่งเท้าที่ถนัด ตามไปอยู่ ด้านหน้าเท้า ที่ไม่ถนัด ลักษณะ การเคลื่อนที่ เป็นลักษณะ อยู่ในมุมฉาก ดังนี้

 

1. การรุกฉากขวา แบบธรรมดา จากการตั้งท่าขวานำ

วิธีฝึก

จังหวะที่ 1  รุกไปด้านหน้า ในท่าธรรมดา

จังหวะที่ 2  ก้าวเท้าขวาฉาก ไปทางขวาเล็กน้อย

จังหวะที่ 3  ก้าวเท้าซ้าย ฉากไปทางขวา โดยให้เท้าซ้าย ไปอยู่ข้างหน้าเท้าขวา

 

2. การรุกฉากซ้าย แบบรุกเท้าสลับ จากการตั้งท่าขวานำ

วิธีฝึก

จังหวะที่ 1  รุกไปด้านหน้า แบบรุกธรรมดา

จังหวะที่ 2  ก้าวเท้าซ้ายฉาก ไปทางซ้ายเล็กน้อย

จังหวะที่ 3  ชักเท้าขวาฉากตาม ให้อยู่ด้านหน้าเท้าซ้าย

 

2.2) การถอยฉาก

คือ การถอย เพื่อต้องการ ให้ตำแหน่ง ของการตั้งท่า เปลี่ยนทิศทาง ไม่ให้เป็น เป้าหมาย ของคู่ต่อสู้ ในขณะรุก สามารถถอยฉาก ได้ดังนี้

1.  ฉากขวา จากการตั้งท่ามือซ้าย เท้าซ้ายอยู่หน้า

วิธีฝึก

จังหวะที่ 1  ถอยไปด้านหลัง โดยการถอยแบบ เท้านำเท้าตาม

จังหวะที่ 2  ก้าวเท้าขวา ฉากไปทางด้านขวา

จังหวะที่ 3  ก้าวเท้าซ้าย เฉียงไปทางขวา ให้ไปอยู่หน้าเท้าขวา

 

2. ฉากขวา ( ไม่ต้องถอย ) จากการตั้งท่า มือซ้ายอยู่หน้า

วิธีฝึก

จังหวะที่ 1  ก้าวเท้าขวาฉากไป ทางขวาเพียงเล็กน้อย

จังหวะที่ 2  ชักเท้าซ้ายเฉียงไปทางขวา  ให้มาอยู่หน้าเท้าขวา  การตั้งท่าเท้าซ้ายนำ

 

3. ฉากซ้ายจากการ ตั้งท่ามือซ้าย เท้าซ้ายอยู่หน้า

วิธีฝึก

จังหวะที่ 1  ถอยไปข้างหลังแบบเท้านำเท้าตาม

จังหวะที่ 2  ก้าวเท้าซ้ายฉากไปทางด้านซ้าย

จังหวะที่ 3  ชักเท้าขวาถอยหลัง ให้ไปอยู่หลังเท้าซ้าย ในลักษณะการตั้งท่าซ้ายนำอยู่หน้า

 

4. ฉากซ้าย ( ไม่ต้องถอย ) จากการตั้งท่ามือซ้าย เท้าซ้ายอยู่หน้า

วิธีฝึก

จังหวะที่ 1  ก้าวเท้าซ้ายเฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อย

จังหวะที่ 2  ชักเท้าขวาไปข้างหลังเท้าซ้าย ให้มาอยู่ในลักษณะ การตั้งท่าแบบซ้ายนำ

 

การเคลื่อนไหว เป็นพื้นฐานของ มวยไทย อย่างหนึ่ง ที่จำเป็นต้องศึกษา และเรียนรู้ เพื่อใช้ในการฝึกแม่ไม้มวยไทย ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

อ่านบทความเพิ่มเติม

ฝึกฝนร่างกาย ด้วยกีฬา มวยไทย

ศิลปะการต่อสู้ แม่ไม้มวยไทยบทความที่น่าสนใจ

อาชีพ มวยไทย ไม่ได้เป็นกันได้ง่าย ๆ
การดูแล ความปลอดภัย ของ นักมวย ในการแข่งขัน มวยไทย ( Muay Thai )